Porady optyczne i astronomiczne

Mały słownik pojęć związanych z noktowizorami i noktowizją


 
Poniżej znajdziecie Państwo krótkie wprowadzenie do terminologii stosowanej w opisach i specyfikacjach noktowizorów (wzmacniaczy optycznych w warunkach szczątkowego oświetlenia).
 
Powiększenie (ang. magnification) - to zwyczajnie informacja ilokrotnie zwiększony jest obiekt. Przykładowo, przy użyciu lornetki 7x50 obiekt wydaje się być siedmiokrotnie bliżej niż bez użycia lornetki. Druga liczba, po 'x', oznacza średnicę obiektywu w milimetrach. W podanym przykładzie, średnica każdego z dwóch obiektywów wynosi 50mm.
 
Pole widzenia (ang. FOV, field of view). Pole widzenia to miara obszaru jaki widać poprzez urządzenie. Zazwyczaj pole widzenia podaje się w stopniach lub w jednostkach długości, np. szerokość terenu widzianego z odległości 1000 metrów.
 
Ochrona przed silnym źródłem światła (ang. over-light protection) - układ elektroniczny wyłączający zasilanie noktowizora w sytuacji, gdy zostanie on poddany działaniu silnego źródła światła (takiego jak reflektory samochodowe). Chroni to układ wzmacniacza obrazu i przedłuża jego żywotność. Urządzenie powraca do normalnego działania po 1-2 minutach.
 
Ustawienie ostrości, zogniskowanie (ang. eyepiece focus) - dostosowanie parametrów optycznych noktowizora lub lornetki do wzroku obserwatora tak, by widoczny obraz był ostry, nie zaś rozmyty.
 
Tuba wzmacniająca, wzmacniacz obrazu (ang. intensifier tube, image intensifier) - aktywna część układu noktowizora wzmacniająca natężenie światła i wytwarza obraz na luminoforze.
 
Iluminator IR, oświetlacz IR (ang. infrared illuminator) - źródło światła podczerwonego, służące oświetleniu terenu w warunkach całkowitej ciemności (np. w jaskiniach), gdy nie ma światła rozproszonego, które można wzmocnić. Poprawia jakość obrazu gdy istnieje szczątkowe oświetlenie terenu, jednak na bardzo niskim poziomie.
 
Obiektyw (ang. objective lens) - układ soczewek zbierających światło i skupiających je na fotokatodzie powielacza (tuby wzmacniającej). Jej parametrami są: średnica - im większa, tym więcej zbierane jest światła, oraz jest ogniskowa, wpływająca na powiększenie obrazu (im dłuższa ogniskowa, tym większe powiększenie; dokładnie: powiększenie D = ogniskowa obiektywu / ogniskowa okularu).
 
Luminofor (ang. phosphor screen ) - umiejscowiony na końcu tuby wzmacniającej, zielony ekran wyświetlający wzmocniony obraz otoczenia.
 
Fotokatoda(ang photocathode ) - fotokatoda służy przekształcaniu światła (fotonów) w elektrony - fotony wybijają elektrony z materiału fotokatody. Elektrony są przyspieszane i zwielokrotniane (na zasadzie podobnej do fotopowielacza).
 
Rozdzielczość (ang. resolution ) - miara zdolności wiernego przetwarzania i wyświetlania obrazu. Dla noktowizora rozdzielczość jest stała, określona przez parametr liczby linii na milimetr (lines per mm, ln/mm).
 
Źrenica wyjściowa (ang. exit pupil) odnosi się od średnicy krążka światła padającego na źrenicę oka obserwatora. Jeżeli jest za mała, tylko część źrenicy oka obserwatora będzie oświetlona i 'wykorzystana' do obserwacji, jeżeli zaś będzie za duża, wtedy część światła będzie padać na obszar oka nieczuły na światło (źrenica oka ludzkiego w warunkach ciemności rozszerza się do około 5mm). Źrenicę wyjściową oblicza się dzieląc średnicę obiektywu przez powiększenie, np. dla lornetki 7 x 35 źrenica wynosi 35/7 = 5mm.
 
Optyka z warstwami antyrefleksyjnymi (ang. coated optics) - powierzchnie szkła optycznego pokryte są fluorkiem magnezu w celu zmniejszenia strat światła i odblasków związanych z odbiciem światła. Niektóre lornetki posiadają wysokokontrastowe bursztynowe powłoki poprawiające jakość obrazu.
 
Wodoodporność (ang. waterproof) - zdolność pozostania całkowicie suchym wewnątrz mimo wystawienia na działanie wilgoci lub całkowitego zanurzenia w wodzie. Zapewniają to odpowiednie uszczelki i często wypełnienie lornetki azotem. Mimo to nie zaleca się sprawdzania bez wyraźnej konieczności wodoodporności. Jednak z zasad Murphy'ego mówi: 'Jeżeli coś może pójść źle, to pójdzie'.
 
Zakres ostrości (ang. focusing range) - noktowizory i lornetki mają zdolność ogniskowania na nieskończoność. Istotnym parametrem jest więc minimalny punkt ostrości. Obserwatorzy ptaków zazwyczaj preferują modele o bliskim minimalnym punkcie ostrości, około 8 metrów, ale te 10 czy 12-metrowe też uchodzą za wystarczające.


      


 

Copyright 2001-2010 teleskopy.pl