Porady optyczne i astronomiczne

Dalmierz w celownikach optycznych i układ kompensacji spadku pocisku

Uwaga: Poniżej przestawione jest typowe rozwiązanie stosowane w dalmierzach w celownikach optycznych. Oczywiście w konkretnych modelach liczba podziałek i odległość, która im odpowiada może być inna. W podanym przykładzie odległość mierzona jest w jardach (typowe dla sprzętu z USA), ale rozwiązanie dla metrów jest analogiczne, jedynie różni się cechowaniem podziałki.

Typowy dalmierz optyczny wbudowany w celownik wyposażony jest w elektroniczną siatkę, o dziesięciu stopniach podświetlenia. Podświetlenie reguluje się pokrętłem z tyłu lunety. Gdy pokrętło jest w pozycji 0, widać ją jako czarny, wytrawiony układ pozycyjny. Podziała rozświetla się wraz z przechodzeniem przez kolejne położenia pokrętła, dla pozycji 10 podświetlenie jest najjaśniejsze. Dalmierz służy, czego nie trudno docieć, by pomóc w ustaleniu odległości do celu.
Odległości określa się w oparciu o obiekt wysokości 6 stóp, czyli około 180cm. Jeżeli cel o wysokości 6 stóp mieści się pomiędzy numerowaną podziałką i linią bazową siatki, wtedy odległość do celu jest równa liczbie na podziałce razy 100 jardów (czyli około 90m, bowiem 1yard = 3 stopy = 0,9144m). Najłatwiej zrozumieć to patrząc na poniższy rysunek. Jeżeli cel o wysokości 180cm mieści się między 2 podziałką i podstawą siatki, oznacza to, że znajduje się on w odległości 200 jardów, czyli 180 metrów.

Jeżeli taki sam obiekt mieści się między 4 podziałką i podstawą siatki, wtedy znajduje się w odległości 400 jardów od obserwatora, czyli 360 metrów. Analogicznie, pozycje 6, 8, 10 i 20 odpowiadają 600, 800, 1000 i 2000 jardów.

Kompensacja spadku pocisku

Celownik z dalmierzem posiada specjalny mechanizm kompensacji spadku pocisku, wycechowany najczęściej dla 12,7 x 99 mm NATO (.50 BMG). Kompensator działa w zakresie od 200 do 1000 jardów. Pozycje na skali nastawczej 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 odpowiadają odległościom 200, 300, 400, 500, 600, 700, 900 i 1000 jardów. Dzięki temu uwzględnia się lot pocisku po krzywej balistycznej.

Tysiączne (za: Wikipedia.pl)

Wyskalowanie pola widzenia w lornetce w metrach na 1000 metrów pozwala na stosunkowo dokładne obliczenie odległości do obiektów o znanej wysokości lub szerokości.
 


Znając wysokość albo szerokość obiektu można na podstawie szerokości w tysiącznych (mierzonej za pomocą siatki dalmierzowej w lornetce) określić odległość wg wzoru:
 
odległosc w kilometrach = wysokość (szerokość) w metrach / wysokość (szerokość) w tysiącznych
 
Przydatna do tego jest znajomość orientacyjnych wymiarów w metrach:
 
• wysokości:
- strzelec leżący: 0,3-0,5, klęczący: 1, biegnący: 1,5, na koniu: 2,5
- drzwi: 2
- jedno piętro: 4
- chałupa: 8-10
- przeciętna sosna: 20
• czołg:
- szerokość: 3
- długość (kadłuba): 6
• szerokość samochodu ciężarowego: 2,5
• odległość między słupami: 35-45 itp.


      


 

Copyright 2001-2010 teleskopy.pl